Reference - Agentura Vo&Be

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Reference

Portfolio našich klientů je tvořeno jak soukromými osobami, tak i právnickými subjekty a to :

- Obecní, městské úřady
- Advokátní kanceláře
- Firmy zabývající se petrochemií
- Potravinářské firmy
- Stavebnické organizace
- Subjekty zabývající se dopravou
- Zemědělská a výrobní družstva
- Bankovní sektor a leasingové společnosti


   Vzhledem k tomu, že jsme se zavázali k dodržování mlčenlivosti o vymáhaných případech, neuvádíme konkrétní jména klientů, či názvy firem, které zastupujeme.

      Výslednost námi realizovaných případů lze vyjádřit 60 – 80 % úspěšností s přihlédnutím k době splatnosti pohledávky. Čím starší je pohledávka, eventuálně špatně ošetřena, tím se percentuálně úspěšnost jejího vyřešení snižuje.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky