Služby - Agentura Vo&Be

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby

Hlavním předmětem podnikání je:
- ekonomické a organizační poradenství, v souvislosti s vymáháním pohledávek
- mimosoudní vymáhání pohledávek
- detektivní a informační služby,
- odkup pohledávek,
- odebírání předmětu leasingu.

      Nabízené služby jsou uskutečňovány na základě platné mandátní, nebo (příkazní) smlouvy a klientem vystavené plné moci, kdy jako mandatář osobně a na vlastní náklady vystupujeme vůči dlužící straně a vykonáváme veškeré nezbytné a přímé kroky k úspěšnému mimosoudnímu vyrovnání pohledávek. V souvislosti s tím nabízíme seriózní informační a detektivní služby, vše v souladu s platnými právními normami ČR. Za naši činnost neinkasujeme zálohy dopředu. Fakturujeme naši provizi 20% + DPH, (nebo dle dohody) až z každé vymožené úhrady.

     Při vymáhání pohledávek preferujeme osobní jednání s dlužníky. Naši zaměstnanci při jednání s dlužníky vždy dodržují zásadu jednání ve dvojicích z důvodů vzájemné ochrany při možném napadení agresivním dlužníkem. Před osobním jednáním s dlužníkem si zjišťujeme jaké vlastní movité věci a snažíme se zjistit co nejvíce legálních informací z veřejně dostupných databází. Při jednání s ním jsme důslední, taktní a korektní, především hájíme zájmy našeho klienta - mandanta a snažíme se domoci práv v jeho prospěch. Pokud zjistíme, že není v možnostech dlužníka jednorázově se vyrovnat, pak přistupujeme k dohodě o splátkách – splátkovým kalendářem. V případě, že ani toto by nebylo možné, pak se snažíme řešit uspokojení našeho klienta - mandanta po domluvě s dlužníkem realizovat umoření dluhu převedením jeho movitého, či nemovitého majetku. Potvrdilo se nám, že každý případ vyžaduje specifický přístup.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky